GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ KHOA NHI
 
           Khoa Nhi gồm toàn bộ tầng 7 của bệnh viện mới, gồm 35 phòng bệnh, chỉ tiêu 100 giường nhưng thực kê là 115 giường. Trong trường hợp bệnh đông có thể kê lên 150 giường hoặc hơn, có 2 phòng hồi sức  trẻ lớn và sơ sinh riêng biệt. Khoa Nhi là khoa duy nhất có phòng bệnh được sơn tường màu xanh và màu hồng, là 2 màu phủ hợp nhất cho trẻ em.
           Về nhân lực: có 42 nhân viên, trong có 12 bác sĩ (01 Thạc sĩ, 04 BS CKI, 03 BS sơ bộ chuyên khoa Nhi và 04 BS mới), 26 Điều Dưỡng và 04 Hộ lí.
           Về trang thiết bị: được sự đầu tư của UBND Tỉnh và Sở Y Tế Khoa Nhi hiện có 11 máy giúp thở mới hiện đại, 01 máy siêu âm và 10 máy Wammer để chăm sóc trẻ sơ sinh và nhiều thiết bị y tế hiện đại khác đủ đáp ứng 98% lượng bệnh về nội Nhi của tỉnh nhà.
             Khoa Nhi có đơn nguyên sơ sinh gồm 30 giường được thành lập theo quy định cùa Bộ Y Tế đủ điều kiện chăm sóc sơ sinh thiết yếu cho trẻ sơ sinh của Tỉnh nhà, đơn nguyên sơ sinh đã nuôi được những bé cân nặng 1000 gram và phấn đấu nuôi những bé có cân nặng thấp hơn.
          Trong quan hệ quốc tế khoa Nhi đã được tổ chức ROTARY Đài Bắc, là một tổ chức phi chính phủ tài trợ một máy siêu âm tại giường, năm lồng ấp và một số máy móc khác giúp cho đơn nguyên sơ sinh hoạt động tốt trong thời gian qua.
          Khoa Nhi đang có kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn để triển khai các kỹ thuật mới như: điều trị bệnh màng trong ở trẻ sơ sinh nhẹ cân non tháng, bệnh Kawasaki, chăm sóc trẻ sanh non nhẹ cân theo phương pháp Kanguru .v.v.
           Phòng khám Nhi có 05 phòng, luôn có 04 bác sĩ khám, đảm bảo 100% bệnh nhân đến khám đều được khám bệnh, giải quyết nhanh chóng và kịp thời.
 
HÌNH ẢNH KHOA, PHÒNG