I. GIỚI THIỆU CHUNG:
- Khoa Truyền Nhiễm ra đời từ lúc Bệnh viện Bà Rịa được thành lập vào năm 1990.
- Địa điểm: lúc đầu tại số 13 Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, hiện nay là tại số 686 Võ Văn Kiệt phường Long Tâm, thành Phố Bà Rịa.
- Khoa Truyền Nhiễm là cơ sở y tế tuyến tỉnh, phục vụ khám chữa bệnh cho cán bộ, nhân dân tỉnh nhà và một số địa phương tỉnh bạn. Khoa còn là cơ sở phục vụ đào tạo cho trường trung học y tế tình Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Cùng với sự phát triển chung của bệnh viện, khoa Truyền Nhiễm đã từng bước mở rộng về cơ sở vật chất, nhân sự và không ngừng phát triển về chuyên môn, kỹ thuật để phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân.
II. NHÂN SỰ:
- Tổng số 21 nhân viên.
- Trưởng khoa: BS. CKI PHẠM TRUNG THẢO.
- Điều dưỡng trưởng: CNĐD. ĐỖ THỊ HOÀNG GƯƠNG.
- Bác sỹ điều trị: 04 (01 BS CKI truyền nhiễm, 03 BS đa khoa).
- Điều dưỡng: 12.
- Hộ lý: 03.
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ:
- Cấu trúc: khối nhà 3 tầng (tầng 1 là khu khám bệnh, tầng 2 điều trị các bệnh truyền nhiễm, tầng 3 điều trị bệnh nhân lao), chỉ tiêu 40 giường bệnh, thực kê 56 giường.
- Trang thiết bị đầy đủ để điều trị bệnh nhân: gồm máy thở, máy sốc điện, monitoring, máy bơm tiêm tự động .v.v.
IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
1. Tổ chức cách ly, khám và điều trị cho người mắc bệnh truyền nhiễm.
2. Là đơn vị thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh theo sự phân công của Ban giám đốc.
3. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khỏe tại khoa cho người bệnh và người nhà.
4. Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng sinh viên, cán bộ y tế theo sự phân công của Ban giám đốc.
5. Tổ chức công tác hành chính, thống kê, báo cáo số liệu, lưu trữ tài liệu hồ sơ theo quy định; thực hiện chế độ, quy chế công tác chuyên môn do Bộ y tế quy định.
 
V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
Khoa Truyền Nhiễm trong định hướng phát triển chung của Bệnh viện sẽ nâng cao trình độ chuyên môn, trang bị nhiều phương tiện mới để đáp ứng với nhu cầu phát triển, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
HÌNH ẢNH KHOA PHÒNG